19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Прізвище, ім’я,
по батькові

 

Тема дисертації

 

Науковий керівник (консультант) Офіційні опоненти

Гірняк

Андрій Несторович

 

Психологічні засади модульно-розвивальної взаємодії учасників освітнього процесу ЗВО

Автореферат

Дисертація

Фурман

Анатолій Васильович

Щербан

Тетяна

Дмитрівна

 

Радчук

Галина Кіндратівна

 

Кузікова

Світлана Борисівна

Гуляс

Інеса

Антонівна

Аксіопсихологічне проєктування життєвих досягнень особистості

Автореферат

Дисертація

 

Карпенко Зіновія Степанівна

Гандзілевська Галина Борисівна

 

Помиткіна Любов Віталіївна

Радчук Галина Кіндратівна

Щурик

Ірина

Михайлівна

 

Психолого-педагогічні чинники оптимізації внутрішньої картини здоров’я підлітків з набутими вадами опорно-рухового апарату

Автореферат

Дисертація

Гасюк Мирослава Богданівна

Філоненко Мирослава Мирославівна

 

Мушкевич Мирослава Іванівна

Софіян

Дмитро

Вікторович

 

Розвиток в офіцерів-кінологів психологічної готовності до професійної діяльності у процесі підвищення кваліфікації

Автореферат

Дисертація

Радчук

Галина Кіндратівна

Климишин Ольга

Іванівна

 

Савицька Ольга Вікторівна

Козова

Ірина

Любомирівна

 

Психолого-педагогічні чинники розвитку мотивації учіння студентів вищих медичних навчальних закладів

Автореферат

Дисертація

Белей Михайло Дмитрович

Радчук

Галина Кіндратівна

 

Яблонський Андрій Іванович

Іванова

Наталія

Олександрівна

 

Психодіагностика мазохізму у процесі глибинного пізнання психіки майбутнім психологом

Автореферат

Дисертація

 

Яценко Тамара Семенівна

Фурман Анатолій Васильович

 

Галушко Любов Ярославівна

Вовк

Валентина

Олегівна

 

Психолого-педагогічні чинники розвитку суб’єктної позиції

студентської молоді

Автореферат

Дисертація

 Радчук Галина Кіндратівна  

Сергєєнкова Оксана Павлівна

 

Хворост Христина Юріївна

Пушкарук

Ірина

Юріївна

Сім’я як чинник розвитку батьківської ідентичності чоловіка

Автореферат

Дисертація

Гасюк Мирослава Богданівна

Кікінежді Оксана Михайлівна

 

Алєксєєва

Анна

Валеріївна

Дзюбинська

Марія

Ярославівна

Вікова динаміка розвитку внутрішньої картини здоров’я дітей, хворих на епілепсію

Автореферат

Дисертація

Гасюк Мирослава Богданівна

Шамне Анжеліка Володимирівна

 

Мушкевич Мирослава Іванівна

Розмирська

Юлія

Анатоліївна

Комунікативно-мовленнєві стилі міжособової взаємодії студентів

Автореферат

Дисертація

Засєкіна Лариса Володимирівна

Горбунова Вікторія Валеріївна

 

Кравченко Вікторія Юріївна

Сіденко

Юлія 

Олександрівна

Глибинне пізнання перинатальної символіки шляхом візуалізованої репрезентації майбутнього психолога

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Яценко

Тамара 

Семенівна

Фурман

Анатолій 

Васильович

 

 

Якимчук

Ірина 

Павлівна

Турчин

Оксана

Володимирівна

Експресивна психотехніка як засіб оптимізації навчання іноземної мови майбутніх психологів

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Карпенко

Зіновія 

Степанівна

Радчук

Галина 

Кіндратівна

 

 

Хворост

Христина 

Юріївна

Залановська

Леся 

Ігорівна

Психологічні умови формування міжетнічної толерантності в процесі підготовки фахівців гуманітарного профілю

 Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Зарицька

Валентина 

Василівна

Фурман

Анатолій 

Васильович

 

Литвин-Кіндратюк

Світлана 

Данилівна

Железнякова

Юлія 

Володимирівна

Почуття самотності як чинник адиктивної поведінки підлітків

 Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Зарицька

Валентина 

Василівна

Климишин

Ольга 

Іванівна

 

Денисов

Ігор 

Геннадійович

Шмілик

Наталія 

Андріївна

Психологічні особливості становлення суб’єктивної готовності до материнства вагітних жінок

 Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Скотна

Надія 

Володимирівна

Кікінежді

Оксана 

Михайлівна

 

Сметаняк

Владислав 

Ігорович

Дубецька

Лілія 

Ігорівна

Психологічні умови формування гендерних уявлень дошкільників – вихованців дитячого будинку

 Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

 Заграй

Лариса 

Дмитрівна

Кікінежді

Оксана 

Михайлівна

 

Савченко

Юрій 

Юрійович 

Климків

Роксолана 

Ігорівна

Психологічні особливості розвитку просоціальних взаємин в осіб, які відбувають покарання з випробувальним терміном

 Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Гапон

Надія 

Павлівна

Ліщинська

Олена 

Альбертівна

 

Низовець

Олена 

Миколаївна