Склад ради Д 20.051.06

 

Шифр спецради Шифр спеціальності Термін функціонування спецради
Д 20.051.06 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

06.06.2022 р. – 06.06.2025 р.

 Голова ради:

1. Остафійчук Богдан Костянтинович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 01.04.18.

Заступник голови:

2. Будзуляк Іван Михайлович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 01.04.18.

Вчений секретар:

3. Яблонь Любов Степанівна, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 01.04.18.