Склад ради Д 20.051.06

 

Шифр спецради Шифр спеціальності Термін функціонування спецради Наказ МОНУ про відкриття спецради
Д 20.051.06 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

28.12.2019 – 31.12.2020

Наказ МОН 28.12.2019 № 1643

Голова ради:

 1. Остафійчук Богдан Костянтинович, д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 01.04.18.

Заступник голови:

 1. Будзуляк Іван Михайлович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 01.04.18.

Вчений секретар:

 1. Яблонь Любов Степанівна, д.ф.-м.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 01.04.18.

Члени ради:

 1. Галій Павло Васильович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 01.04.18;
 2. Гасюк Іван Михайлович. д.ф.-м.н., професор, декан, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 01.04.18;
 3. Ільницький Роман Васильович, д.ф.-м.н., професор, завідувач аспірантури та докторантури, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 01.04.18;
 4. Коцюбинський Володимир Олегович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 01.04.18;
 5. Лобанов Віктор Васильович, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України, спеціальність 01.04.18;
 6. Миронюк Іван Федорович, д.х.н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 01.04.18;
 7. Мудрий Степан Іванович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 01.04.18;
 8. Пилипів Володимир Михайлович, д.ф.-м.н., професор, декан, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 01.04.18;
 9. Попович Дмитро Іванович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, спеціальність 01.04.18;
 10. Рачій Богдан Іванович, д.ф.-м.н., професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 01.04.18;
 11. Салій Ярослав Петрович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 01.04.18;
 12. Семчук Олексій Юрійович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України, спеціальність 01.04.18;
 13. Стасюк Зиновій Васильович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 01.04.18;
 14. Яремій Іван Петрович. д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 01.04.18.