Склад ради Д 20.051.08

 

Шифр спецради Шифр спеціальності Термін функціонування спецради
Д 20.051.08

26.00.01 «Теорія та історія культури»

06.06.2022 р. – 06.06.2025 р.

Голова ради:

1. Чуйко Олег Дмитрович, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 26.00.01.

Заступник голови:

2. Черепанин Мирон Васильович, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 26.00.01.

Вчений секретар:

3. Волощук Юрій Іванович, кандидат мистецтвознавства, професор, доцент кафедри, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 26.00.01