Склад ради Д 20.051.05

 

Шифр спецради Шифр спеціальності Термін функціонування спецради Наказ МОНУ про відкриття спецради
Д 20.051.05

07.00.01 «Історія України»
07.00.05 «Етнологія»

04.03.2020 – 31.12.2020

04.03.2020

№ 387

Голова ради:

 1. Кугутяк Микола Васильович, д. і. н., професор, декан факультету, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 07.00.05.

Заступник голови ради:

 1. Марчук Василь Васильович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 07.00.01.

Вчений секретар ради:

 1. Королько Андрій Зіновійович, к. і. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 07.00.01.

Члени ради:

 1. Адамович Сергій Васильович, д. і. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 07.00.01;
 2. Берест Роман Ярославович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Львівський інститут економіки і туризму, спеціальність 07.00.05;
 3. Борчук Степан Миколайович, д. і. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 07.00.01;
 4. Великочий Володимир Степанович, д. і. н., професор, декан факультету, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 07.00.05;
 5. Волощук Мирослав Михайлович, д. і. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 07.00.05;
 6. Жерноклеєв Олег Станіславович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 07.00.05;
 7. Комар Володимир Леонович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 07.00.05
 8. Малярчук Олег Михайлович, д. і. н., доцент, професор кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 07.00.01;
 9. Мандрик Ярослав Іванович, д. і. н., професор, професор кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 07.00.01;
 10. Райківський Ігор Ярославович, д. і. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 07.00.01;
 11. Савчук Борис Петрович, д. і. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 07.00.01;
 12. Чмелик Роман Петрович, д. і. н., старший науковий співробітник, директор, Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський історичний музей», спеціальність 07.00.05.