Склад ради Д 20.051.05

 

Шифр спецради Шифр спеціальності Термін функціонування спецради
Д 20.051.05

07.00.01 «Історія України»,

07.00.02 «Всесвітня історія»,

07.00.05 «Етнологія»

06.06.2022 р. – 06.06.2025 р.

Голова ради:

1. Кугутяк Микола Васильович, доктор історичних наук, професор, декан факультету, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 07.00.05.

Заступник голови:

2. Жерноклеєв Олег Станіславович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 07.00.02.

Вчений секретар:

3. Королько Андрій Зіновійович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 07.00.01.