Склад ради Д 20.051.14

 

Шифр спецради Шифр спеціальності Термін функціонування спецради
Д 20.051.14

12.00.03 «Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право»;

12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

06.06.2022 р. – 06.06.2025 р.

Голова ради:

1. Васильєва Валентина Антонівна, доктор юридичних наук, професор, директор навчально-наукового юридичного інституту, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03.

Заступник голови:

2. Фріс Павло Львович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.08;

Вчений секретар:

3. Банасевич Ірина Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03.