Склад ради K 20.051.14

 

Шифр спецради Шифр спеціальності Термін функціонування спецради Наказ МОНУ про відкриття спецради
K 20.051.14

12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

15.11.2019 – 31.12.2020

Наказ МОН

№ 1428

15.11.2019

Голова ради:

 1. Васильєва Валентина Іванівна, д.ю.н., професор, директор навчально-наукового юридичного інституту, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03.

Заступник голови:

 1. Коструба Анатолій Володимирович, д.ю.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03.

Вчений секретар:

 1. Банасевич Ірина Іванівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03.

Члени ради:

 1. Гейнц Руслана Миколаївна, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 2. Дякович Мирослава Михайлівна, д.ю.н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 12.00.03;
 3. Зайчук Олег Володимирович, д.ю.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 4. Зеліско Алла Володимирівна, д.ю.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 5. Зозуляк Ольга Ігорівна, д.ю.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 6. Кобецька Надія Романівна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 7. Крупчан Олександр Дмитрович, д.ю.н., професор, директор, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, спеціальність 12.00.03;
 8. Логвінова Марія Володимирівна, к.ю.н., доцент, заступник директора навчально-наукового юридичного інституту, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 9. Махінчук Віталій Миколайович, д.ю.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03;
 10. Надьон Вікторія Валентинівна, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.03;
 11. Примак Володимир Дмитрович, д.ю.н., професор кафедри, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність 12.00.03;
 12. Сіщук Ліліана Василівна, к.ю.н., завідувач лабораторії, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, спеціальність 12.00.03.