26.00.01 «Теорія та історія культури»

ПРИЙНЯТО ДО РОЗГЛЯДУ ТА ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЮ  ОБУХ ЛЮДМИЛИ ВАСИЛІВНИ НА ЗДОБУТТЯ  НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 26.00.01 – теорія та історія культури

ПРИЙНЯТО ДО РОЗГЛЯДУ ТА ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЮ БАБІЙ НАДІЇ ПЕТРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 26.00.01 – теорія та історія культури