17.00.06 «Декоративне і прикладне мистецтво» 26.00.01 «Теорія та історія культури»

Прізвище, ім’я,
по батькові
Тема дисертації Науковий керівник (консультант) Офіційні опоненти

Харковина

Євгенія

Григорівна

Мистецтво килимарства Полтавщини ХVІІІ – початку ХХІ століть в художній культурі України

Автореферат

Дисертація

Школьна

Ольга Володимирівна

Кротова

Тетяна

Федорівна

 

Макогін

Ганна

Василівна

Аметова

Ліля

Маметівна

Художньо-образний поліморфізм творчості Євгенії Гапчинської в контексті масової культури України

Автореферат

Дисертація

Школьна

Ольга Володимирівна

Роготченко

Олексій Олексійович

Чмелик

Ірина

Василівна

Рублевська

Наталія Володимирівна

Формування колекцій художніх творів у культурі Тернополя другої половини ХХ – початку ХХІ ст.

Автореферат

Дисертація

Чмелик

Ірина

Василівна

Урсу

Наталія

Олексіївна

 

Мархайчук

Наталія

Віталіївна

Лампека

Микола Геронтійович

Порцеляна Київського експериментального кераміко-художнього заводу в контексті мистецької культури України ХХ — початку ХХІ століть

Автореферат

Дисертація

Школьна

Ольга Володимирівна

Урсу

Наталія

Олексіївна

Мільчевич

Сергій

Іванович

Сапфірова

Наталія Норіко Миколаївна

Ювелірна справа Й. Маршака в художній культурі кінця ХІХ – початку ХХ століття

Автореферат

Дисертація

Школьна

Ольга Володимирівна

Кротова

Тетяна

Федорівна

Бабій

Надія

Петрівна

Марченко

Марія Олександрівна

Інтерпретаційна модель партесного твору в українській виконавській культурі на межі XX–XXI ст.

Автореферат

Дисертація

Рожок

Володимир Іванович

 

Кривошея

Тетяна Олександрівна

Козаренко Олександр Володимирович

 

Куркова

Ірина

Сергіївна

Щур

Людмила Богданівна

Народна хореографічна культура Західного Поділля: трансформація та збереження танцювальної традиції.

Автореферат

Дисертація

Водяний

Богдан

Остапович

Афоніна

Олена

Сталівна

 

Плахотнюк Олександр Анатолійович

Ожога-Масловська

Алла

Валентинівна

Японізм в мистецтві України кінця ХХ – початку ХХІ століття

Автореферат

Дисертація

Японізм в мистецтві України кінця ХХ – початку ХХІ століття

Шмагало

Ростислав

Тарасович

Осадча

Олена

Анатоліївна

Юрчишин

Юлія

Богданівна

Традиції народного вбрання в сучасному дизайні одягу (історико-культурні передумови та мистецькі інтерпретації)

Автореферат

Дисертація

Ременяка

Оксана

Сергіївна

Пучков

Андрій Олександрович

 

Макогін

Ганна

Василівна

Чучук

Соломія

Маркіянівна

Стильові особливості інформаційного поля міст Івано-Франківської області в контексті розвитку культури середини ХХ – початку ХХІ століття

Автореферат

Дисертація

Бабій

Надія

Петрівна

Роготченко

Олексій

Олексійович

 

Бренюк

Алла

Григорівна

Мазур

Ірина

Володимирівна

Концепт української музичної етнографії першої чверті ХХ століття.

Автореферат

дисертація

Круль

Петро Франкович

Северинова

Марина

Юріївна

 

Верещагіна-Білявська Олена Євгенівна

Петрик

Олег

Олегович

Балетна трупа Львівського театру опери та балету другої половини ХХ – початку ХХІ століть: художньо-творчий аспект

Автореферат

Дисертація

Підлипська Аліна Миколаївна

Афоніна

Олена Сталівна

 

Волощук

Юрій

Іванович

Конвалюк

Уляна Володимирівна

Персонологічний дискурс вокального мистецтва української естради 70-років ХХ – початку ХХІ століть

Автореферат

Дисертація

Карась

Ганна Василівна

Шульгіна Валерія Дмитрівна

 

Самая

Тетяна Вікторівна

Прокоп’як

Віра

Богданівна

Українська театральна культура Галичини періоду окупації (1941–1944 рр.)

Автореферат

Дисертація

Грицан Анатолій Васильович

Станіславська Катерина Ігорівна

 

Максименко Світлана Михайлівна

Гордєєв Володимир Анатолійович

Український народний танець на Поліссі: регіональні особливості лексики

Автореферат

Дисертація

 

ВИТКАЛОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Афоніна

Олена

Сталівна

Плахотнюк Олександр Анатолійович

КРАСОВСЬКА ІРИНА ВАСИЛІВНА

Весільна обрядовість Сокирянщини кінця ХХ – початку ХХІ ст.: структурно-семантичні та художні трансформації

Автореферат

Дисертація

 

РИБАЛКО Світлана Борисівна

Черепанин Мирон Васильович

Панфілова Олександра Георгіївна

Маркевич

Лариса

Анатоліївна

Трансформація системи художньої мови української національної балетної вистави в 20-80 рр. ХХ ст.

Автореферат

Дисертація

Виткалов Володимир Григорович

Афоніна Олена Сталівна

 

Волощук

Юрій

Іванович

Чучман

Василь

Мар’янович

Творча спадщина Євгена Вахняка в хоровій традиції Галичини

Автореферат

Дисертація

Козаренко Олександр Володимирович

Бермес

Ірина Лаврентіївна

 

Письменна Оксана Богданівна

Фединчук

Ольга

Богданівна

Нагрудні та нашийні прикраси Північної Буковини: історія, типологія, етнічні особливості

Автореферат

Дисертація

Типчук Вікторія Мирославівна

Стельмащук Галина Григорівна

 

Федорчук Олена Степанівна

Марусик

Наталія

Іванівна

Гуцульська хореографія як складова мистецько-культурних процесів кінця ХХ-ХХІ століть

Автореферат

Дисертація

Серганюк Любов

Іванівна

Кривошея Тетяна Олександрівна

 

Шабаліна Олена Миколаївна

Халайцан

Володимир

Петрович

Мистецтво паркобудування в культурному житті Поділля кінця XVIII – початку ХХ століття

Автореферат

Дисертація

 

Урсу

Наталія Олексіївна

Шмагало Ростислав Тарасович

 

Лотоцька

Віта Миронівна

Карпаш

Оксана Мирославівна

Театральні фестивалі в культурно-мистецькому житті України кінця ХХ – початку ХХІ ст.: історія, типологія, тенденції розвитку

Автореферат

Дисертація

Дутчак Віолетта Григорівна

Терещенко Алла Костянтинівна

 

Москвічова Юлія Олександрівна

Кузів

Марія

Василівна

Музично-просвітницька діяльність Зденека Комінека у культурному житті Кам’янеччини першої половини ХХ ст.

Автореферат

Дисертація

Урсу

Наталія

Олексіївна

Черепанин

Мирон

Васильович

 

Мартинюк

Анатолій

Кирилович

Курбанова

Лідія

Валеріївна

Різновекторна діяльність Павла Маценка в контексті української музичної культури ХХ століття

Автореферат

Дисертація

Карась

Ганна

Василівна

Кияновська

Любов

Олександрівна

Костюк

Наталія

Олександрівна

Іваненко

Світлана

Олександрівна

Українське мистецтво в дослідженнях представників харківської мистецтвознавчої школи першої третини ХХ століття

Автореферат

Дисертація

Мархайчук Наталія Віталїївна

Селівачов Михайло Романович

Осадча

Олена Анатоліївна

Максимлюк Ірина Василівна

Мистецтво графіки Івано-Франківщини XX – початку XXI століття: культурологічний аспект

Автореферат

Дисертація

Хом’як

Лідія

Василівна

Рибалко Світлана Борисівна

Бренюк

Алла Григорівна

Качковська Наталія Ничипорівна

Архітектурне ковальство кінця ХІХ – початку ХХ століть у мистецькій спадщині Івано-Франківська

Автореферат

Дисертація

Селівачов Михайло Романович

Шмагало Ростислав Тарасович

Мільчевич Сергій Іванович

Гиса

Оксана

Андріївна

Краківська та львівська музикологічні школи як феномен культури України та Польщі

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Козаренко

Олександр

Володимирович

Маркова

Олена

Миколаївна

 

 

Сєрова

Олена

Юріївна

Cтепанюк

Ігор

Віталійович

Вокально-хореографічна культура Волині другої половини ХХ – початку ХХІ століття: джерела та сучасні тенденції функціонування

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Волощук

Юрій

Іванович

Шульгіна

Валерія

Дмитрівна

 

 

Плахотнюк

Олександр

Анатолійович

Чигер

Олег

Олександрович

Діяльнісна сутність вокального мистецтва української діаспори ХХ століття: історико-культурологічний контекст

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Карась

Ганна

Василівна

Шульгіна

Валерія

Дмитрівна

 

Сидор

Михайло

Богданович

Боб’як

Діана

Дмитрівна

Художні тканини західних областей України кінця ХХ – початку ХХІ століть (Декоративні засоби виразності)

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Ямборко

Ольга

Ярославівна

Стельмащук

Галина

Григорівна

 

Студенець

Наталя

Василівна

Осадчук

Тетяна

Романівна

Творчість Федора Стригуна у контексті театральної культури України останньої третини ХХ – початку ХХІ століття

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Грицан

Анатолій

Васильович

Терещенко

Алла

Костянтинівна

 

Гарбузюк

Майя

Володимирівна

Лотоцька

Віта

Миронівна

Проблематика ідеальної сакральної природи довкілля в українському пластичному мистецтві XVI – XX століть (жанрова типологія, концепції, засоби художньої виразності)

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Станкевич

Михайло

Євстахійович

Боднар

Олег

Ярославович

 

Панфілова

Олександра

Георгіївна