17.00.06 «Декоративне і прикладне мистецтво» 26.00.01 «Теорія та історія культури»

Прізвище, ім’я,
по батькові
Тема дисертації Науковий керівник (консультант) Офіційні опоненти

Мазур

Ірина

Володимирівна

Концепт української музичної етнографії першої чверті ХХ століття.

Автореферат

дисертація

Круль

Петро Франкович

Северинова Марина Юріївна

 

Верещагіна-Білявська Олена Євгенівна

Петрик

Олег

Олегович

Балетна трупа Львівського театру опери та балету другої половини ХХ – початку ХХІ століть: художньо-творчий аспект

Автореферат

Дисертація

Підлипська Аліна Миколаївна

Афоніна

Олена Сталівна

 

Волощук

Юрій

Іванович

Конвалюк

Уляна Володимирівна

Персонологічний дискурс вокального мистецтва української естради 70-років ХХ – початку ХХІ століть

Автореферат

Дисертація

Карась

Ганна Василівна

Шульгіна Валерія Дмитрівна

 

Самая

Тетяна Вікторівна

Прокоп’як

Віра

Богданівна

Українська театральна культура Галичини періоду окупації (1941–1944 рр.)

Автореферат

Дисертація

Грицан Анатолій Васильович

Станіславська Катерина Ігорівна

 

Максименко Світлана Михайлівна

Гордєєв Володимир Анатолійович

Український народний танець на Поліссі: регіональні особливості лексики

Автореферат

Дисертація

 

ВИТКАЛОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Афоніна

Олена

Сталівна

Плахотнюк Олександр Анатолійович

КРАСОВСЬКА ІРИНА ВАСИЛІВНА

Весільна обрядовість Сокирянщини кінця ХХ – початку ХХІ ст.: структурно-семантичні та художні трансформації

Автореферат

Дисертація

 

РИБАЛКО Світлана Борисівна

Черепанин Мирон Васильович

Панфілова Олександра Георгіївна

Маркевич

Лариса

Анатоліївна

Трансформація системи художньої мови української національної балетної вистави в 20-80 рр. ХХ ст.

Автореферат

Дисертація

Виткалов Володимир Григорович

Афоніна Олена Сталівна

 

Волощук

Юрій

Іванович

Чучман

Василь

Мар’янович

Творча спадщина Євгена Вахняка в хоровій традиції Галичини

Автореферат

Дисертація

Козаренко Олександр Володимирович

Бермес

Ірина Лаврентіївна

 

Письменна Оксана Богданівна

Фединчук

Ольга

Богданівна

Нагрудні та нашийні прикраси Північної Буковини: історія, типологія, етнічні особливості

Автореферат

Дисертація

Типчук Вікторія Мирославівна

Стельмащук Галина Григорівна

 

Федорчук Олена Степанівна

Марусик

Наталія

Іванівна

Гуцульська хореографія як складова мистецько-культурних процесів кінця ХХ-ХХІ століть

Автореферат

Дисертація

Серганюк Любов

Іванівна

Кривошея Тетяна Олександрівна

 

Шабаліна Олена Миколаївна

Халайцан

Володимир

Петрович

Мистецтво паркобудування в культурному житті Поділля кінця XVIII – початку ХХ століття

Автореферат

Дисертація

 

Урсу

Наталія Олексіївна

Шмагало Ростислав Тарасович

 

Лотоцька

Віта Миронівна

Карпаш

Оксана Мирославівна

Театральні фестивалі в культурно-мистецькому житті України кінця ХХ – початку ХХІ ст.: історія, типологія, тенденції розвитку

Автореферат

Дисертація

Дутчак Віолетта Григорівна

Терещенко Алла Костянтинівна

 

Москвічова Юлія Олександрівна

Кузів

Марія

Василівна

Музично-просвітницька діяльність Зденека Комінека у культурному житті Кам’янеччини першої половини ХХ ст.

Автореферат

Дисертація

Урсу

Наталія

Олексіївна

Черепанин

Мирон

Васильович

 

Мартинюк

Анатолій

Кирилович

Курбанова

Лідія

Валеріївна

Різновекторна діяльність Павла Маценка в контексті української музичної культури ХХ століття

Автореферат

Дисертація

Карась

Ганна

Василівна

Кияновська

Любов

Олександрівна

Костюк

Наталія

Олександрівна

Іваненко

Світлана

Олександрівна

Українське мистецтво в дослідженнях представників харківської мистецтвознавчої школи першої третини ХХ століття

Автореферат

Дисертація

Мархайчук Наталія Віталїївна

Селівачов Михайло Романович

Осадча

Олена Анатоліївна

Максимлюк Ірина Василівна

Мистецтво графіки Івано-Франківщини XX – початку XXI століття: культурологічний аспект

Автореферат

Дисертація

Хом’як

Лідія

Василівна

Рибалко Світлана Борисівна

Бренюк

Алла Григорівна

Качковська Наталія Ничипорівна

Архітектурне ковальство кінця ХІХ – початку ХХ століть у мистецькій спадщині Івано-Франківська

Автореферат

Дисертація

Селівачов Михайло Романович

Шмагало Ростислав Тарасович

Мільчевич Сергій Іванович

Гиса

Оксана

Андріївна

Краківська та львівська музикологічні школи як феномен культури України та Польщі

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Козаренко

Олександр

Володимирович

Маркова

Олена

Миколаївна

 

 

Сєрова

Олена

Юріївна

Cтепанюк

Ігор

Віталійович

Вокально-хореографічна культура Волині другої половини ХХ – початку ХХІ століття: джерела та сучасні тенденції функціонування

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Волощук

Юрій

Іванович

Шульгіна

Валерія

Дмитрівна

 

 

Плахотнюк

Олександр

Анатолійович

Чигер

Олег

Олександрович

Діяльнісна сутність вокального мистецтва української діаспори ХХ століття: історико-культурологічний контекст

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Карась

Ганна

Василівна

Шульгіна

Валерія

Дмитрівна

 

Сидор

Михайло

Богданович

Боб’як

Діана

Дмитрівна

Художні тканини західних областей України кінця ХХ – початку ХХІ століть (Декоративні засоби виразності)

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Ямборко

Ольга

Ярославівна

Стельмащук

Галина

Григорівна

 

Студенець

Наталя

Василівна

Осадчук

Тетяна

Романівна

Творчість Федора Стригуна у контексті театральної культури України останньої третини ХХ – початку ХХІ століття

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Грицан

Анатолій

Васильович

Терещенко

Алла

Костянтинівна

 

Гарбузюк

Майя

Володимирівна

Лотоцька

Віта

Миронівна

Проблематика ідеальної сакральної природи довкілля в українському пластичному мистецтві XVI – XX століть (жанрова типологія, концепції, засоби художньої виразності)

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Станкевич

Михайло

Євстахійович

Боднар

Олег

Ярославович

 

Панфілова

Олександра

Георгіївна