Склад ради Д 20.051.12

 

Шифр спецради Шифр спеціальності Термін функціонування спецради
Д 20.051.12

08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

07.04.2022 р. – 07.04.2025 р.

Голова ради:

  1.  Благун Іван Семенович, доктор економічних наук, професор, декан, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 08.00.11

Заступник голови:

  1.  Дмитришин Леся Ігорівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. спеціальність 08 00.11.

Вчений секретар:

  1. Судук Наталія Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 08.00.11