Склад ради Д 20.051.12

 

Шифр спецради Шифр спеціальності Термін функціонування спецради Наказ МОНУ про відкриття спецради
Д 20.051.12

08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

 до 31.12.2020

 

Голова ради:

 1. Благун Іван Семенович, д.е.н., професор, декан, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 00.11.

Заступник голови:

 1. Дмитришин Леся Ігорівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 08.00.11.

Вчений секретар:

 1. Никифорчин Ірина Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 08.00.11.

 

Члени ради:

 1. Баланюк Іван Федорович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 08.00.05;
 2. Буднікевич Ірина Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 08.00.05;
 3. Буртняк Іван Володимирович, д.е.н., доцент, професор кафедри ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»;
 4. Буяк Леся Михайлівна, д.е.н., доцент, професор кафедри Тернопільського національного економічного університету, спеціальність 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»;
 5. Вахович Ірина Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Луцький національний технічний університет, спеціальність 08.00.05;
 6. Заторський Роман Андрійович, д.ф-м.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 08.00.11;
 7. Кишакевич Богдан Юрійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність 08.00.11;
 8. Лещук Галина Василівна, д.е.н., доцент, професор кафедри ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»;
 9. Лучик Василь Єфремович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький торговельно-економічний інституту Київського національного торговельно-економічного університету, спеціальність 08.00.05;
 10. Ляшенко Оксана Миколаївна, д.е.н., професор, професор кафедри, Луцький національний технічний університет, спеціальність 08.00.11;
 11. Михайлишин Лілія Іванівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 08.00.05;
 12. Петришин Любомир Богданович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 08.00.11;
 13. Романюк Михайло Дмитрович, д.е.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 08.00.05;
 14. Якубів Валентина Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 08.00.05.