01.01.01 «Математичний аналіз» 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

Прізвище, ім’я,
по батькові
Тема дисертації Науковий керівник (консультант) Офіційні опоненти

Голубчак

Олег

Михайлович

Оператори в гільбертових просторах симетричних аналітичних функцій на банаховому просторі з симетричною структурою

Автореферат

Дисертація

Загороднюк

Андрій

Васильович

Бандура

Андрій

Іванович

 

Михайлюк Володимир Васильович

Тарасевич

Алла

Валеріївна

Класифікація функційних рівнянь і тотожностей на тернарних квазігрупах

Автореферат

Дисертація

Сохацький

Федір

Миколайович

Щедрик Володимир Пателеймонович

 

Дереч

Володимир Дмитрович

Микицей

Оксана Ярославівна

Граткозначні предикати на неперервних напівгратках

Автореферат

Дисертація

Никифорчин

Олег

Ростиславович

Любашенко Володимир Васильович

 

Гутік

Олег Володимирович

Фрей

Марія Миколаївна

Стохастичне диференцiювання та вiкiвське числення в аналiзi бiлого шуму Левi

Автореферат

Дисертація

Качановський

Микола Олександрович

Дудкін

Микола Євгенович

 

Чернега

Ірина Володимирівна

Приймак Галина Миколаївна

Структура множини гомоморфізмів та функціонального числення в алгебрах аналітичних функцій на банахових просторах

Автореферат

Дисертація

Загороднюк

Андрiй

Васильович

Торбін Григорій Мирославович

 

Чернега

Ірина Володимирівна

Ладзоришин Наталія Богданівна

Еквiвалентнiсть матриць над квадратичними кiльцями та матричнi рiвняння

Автореферат

Дисертація

Петричкович Василь Михайлович

Забавський Богдан Володимирович

 

Заторський Роман Андрійович

Ілаш

Надія Борисівна

Асимптотична поведінка рядів Пуанкаре алгебр SL2-інваріантів

Автореферат

Дисертація

Бедратюк Леонід Петрович

Попович

Роман Богданович

 

Заторський Роман Андрійович

Фриз

Ірина Василівна

Ортогональність багатомісних операцій та алгоритми їх побудови

Автореферат

Дисертація

Сохацький Федір Миколайович

Жучок

Юрій Володимирович

 

Сирбу Парасковія Миколаївна

Шелепало Галина Василівна

Класифікація квазігрупових функційних рівнянь і тотожно-стей мінімальної довжини

Автореферат

Дисертація

Сохацький Федір Миколайович

Жучок Анатолій Володимирович

 

Сирбу Парасковія Миколаївна

Терлич

Наталія Іванівна

Прямі та обернені спек­тральні задачі для рівнянь Штурма–Ліувілля з енергозалежними потенціалами

Автореферат

Дисертація

Гринів Ростислав Олегович

 

Деркач Володимир Олександрович

Микитюк Ярослав Володимирович

Головатий Юрій Данилович

Позднякова

Інна

Володимирівна

Структура напівгруп часткових бієкцій зліченних впорядкованих множин

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Гутік

Олег

Володимирович

Олійник

Богдана 

Віталіївна

 

 

Равський

Олександр

Віталійович

Саган

Андрій

Вікторович

Редукція матриць над кільцями Безу

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Романів

Олег

Миколайович

Петричкович

Василь

Михайлович

 

 

Журавльов

Віктор

Миколайович

Петечук

Юлія

Василівна

Гомоморфізми матричних груп над асоціативними кільцями

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Шапочка

Ігор

Валерійович

Забавський

Богдан

Володимирович

 

 

Дяченко

Сергій

Миколайович