01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

Прізвище, ім’я,
по-батькові
Тема дисертації Науковий керівник (консультант) Офіційні опоненти

Венгрин

Юрій

Іванович

Структура і фотолюмінесцентні властивості нанопорошкових металооксидів в газах

Автореферат

Дисертація

Попович

Дмитро

Іванович

Коман

Богдан

Петрович

 

Яремій

Іван

Петрович

Мохнацька

Лілія

Василівна

Синтез, структура та електрохімічні властивості нанодисперсних оксидів та оксид-гідроксидів заліза

 

Автореферат

Дисертація

 

Коцюбинський Володимир

Олегович

Попович

Дмитро

Іванович

 

Іващишин

Федір

Олегович

Соловйов

Микола

Володимирович

Трансформація енергії електронних, екситонних та фононних збуджень в кристалах гррупи А4ВХ6

Автореферат

Дисертація

Франів

Андрій

Васильович

Падляк

Богдан

Володимирович

 

Коцюбинський Володимир

Олегович

Петрусь

Роман

Юрійович

Структурно-морфологічні та оптоелектронні властивості тонких плівок халькогенідів кадмію

Автореферат

Дисертація

Ільчук

Григорій

Архипович

Лепіх

Ярослав

Ілліч

 

Коцюбинський Володимир

Олегович

 

Вістовський

Віталій

Володимирович

Кайкан

Лариса

Степанівна

Захист дисертації

переноситься

Синтез, структура та фізичні властивості нанорозмірних заміщених літієвих феритів

Автореферат

Дисертація

Остафійчук

Богдан

Костянтинович

Галій

Павло

Васильович

 

Хижун

Олег

Юліанович

 

Пелещак

Роман

Михайлович

Биліна

Іван

Сергійович

Процеси росту, морфологія та термоелектричні властивості тонких плівок на основі плюмбум телуриду

Автореферат

Дисертація

Салій

Ярослав

Петрович

Карпець

Мирослав

Васильович

Мудрий

Степан

Іванович

Маковишин Володимир

Ігорович

Одержання, морфологія поверхні та термоелектричні властивості тонких плівок на основі LAST та телуриду олова

Автореферат

Дисертація

 

 

 

Салій

Ярослав

Петрович

Попович

Дмитро

Іванович

 

Галущак

Мар”ян

Олексійович

Дзумедзей

Роман

Олексійович

Розсіювання носіїв заряду у тонких полікристалічних плівках та пресованих матеріалах на основі телуридів свинцю та олова

Автореферат

Дисертація

Никируй

Любомир

Іванович

Пелещак

Роман

Михайлович

 

Федосов

Сергій

Анатолійович

Бойчук Володимира Михайлівна

Синтез, структурно-морфологічні та електрохімічні влас­ти­вос­ті наносистем на основі сполук Ni та Mo і вуглецевих ма­те­ріалів

Автореферат

Дисертація

Коцюбинський Володимир

Олегович

Рево

Сергій

Лукич

 

Татаренко

Валентин

Андрійович

 

Лобанов

Віктор

Васильович

Савка

Степан

Степанович

Ріст, структура та газосенсорні властивості нанопорошкових металооксидів

Автореферат

Дисертація

Попович

Дмитро

Іванович

Пелещак

Роман

Михайлович

 

Рачій

Богдан

Іванович

Лісовський

Роман

Петрович

Синтез та фізико-хімічні властивості електродних матеріалів для гібридних електрохімічних систем

Автореферат

Дисертація

Остафійчук

Богдан

Костянтинович

Брехаря

Григорій

Павлович

 

Лукіянець

Богдан

Антонович

 

Коман

Богдан

Петрович

Бандура

Христина Володимирівна

Структура та електрохімічні властивості композитів гідроксид нікелю / відновлений оксид графену

Автореферат

Дисертація

Коцюбинський Володимир

Олегович

Галій

Павло

Васильович

 

Малєтін

Юрій

Андрійович

Повх

Марія

Миколаївна

Природне старіння іонно-імплантованих шарів епітаксійних плівок та монокристалів гранату

Автореферат

Дисертація

Яремій

Іван

Петрович

Лень

Євген

Георгійович

 

Юр’єв

Сергій

Олексійович

Найдич

Богданна

Петрівна

Кристалічна структура та термодинамічні параметри тонкоплівкових конденсатів систем II-VI, IV-VI

Автореферат

Дисертація

Никируй

Любомир

Іванович

Рубіш

Василь

Михайлович

 

Галій

Павло

Васильович

Мазур

Мирослав

Павлович

Качмар

Андрій

Ігорович

Механізми накопичення заряду електрохімічними системами на основі нанокомпозитів вуглець/оксиди і сульфіди металів

Автореферат

Дисертація

Будзуляк

Іван

Михайлович

Лукіянець

Богдан

Антонович

 

Мудрий

Степан

Іванович

Бардашевська Світлана

Дмитрівна

Квантово-розмірні структури на основі напівпровідникових сполук А2В6/C

Автореферат

Дисертація

 

 

Будзуляк

Іван

Михайлович

Ільчук

Григорій

Архипович

 

Коман

Богдан

Петрович

Бушкова

Віра

Степанівна

Золь-гель синтез, структура та властивості заміщених феритів нікелю

Автореферат

Дисертація

Яремій

Іван

Петрович

Хижун

Олег

Юліанович

 

Борча

Мар”яна

Драгошівна

 

Галій

Павло

Васильович

Галущак

Мар”ян

Олексійович

Бовгира

Ростислав Вікторович

Структура й електронні властивості наноструктур на основі оксиду цинку

Автореферат

Дисертація

Попович

Дмитро

Іванович

Галій

Павло

Васильович

 

Білинський

Ігор

Васильович

Мандзюк Володимир Ігорович

Структурно-морфологічні та електрохімічні властивості турбостратного вуглецю і композиційних матеріалів SiO2-C, Al2O3-C

Автореферат

Дисертація

Миронюк

Іван

Федорович

Ільчук

Григорій

Архипович

 

Попович

Дмитро

Іванович

 

Колбасов

Геннадій

Якович

Бігун

Роман

Іванович

Електронні явища перенесення заряду в нанорозмірних металевих двокомпонентних плівкових системах

Автореферат

Дисертація

Стасюк

Зиновій

Васильович

Татаренко

Валентин

Андрійович

 

Малихін

Сергій

Володимирович

 

Коцюбинський Володимир

Олегович

Мокляк

Володимир Володимирович

Фізико-хімічні засади функціонування літієвих джерел струму на основі наноструктурованих сполук заліза

Автореферат

Дисертація

Остафійчук

Богдан

Костянтинович

Рево

Сергій

Лукич

 

Хижун

Олег

Юліанович

 

Попович

Дмитро

Іванович

Семко Тарас Олегович

Нанострукутровані термоелектричні матеріали на основі сполук Pb(Sn)-Ag-Sb-Te

Автореферат

Дисертація

Никируй

Любомир

Іванович

Рубіш

Василь

Михайлович

 

Матвєєва

Людмила Олександрівна

Cтроганов

Олег

Вікторович

Вплив підшарів германію на структуру та явища перенесення заряду в тонких плівках міді, золота та срібла

Автореферат

Дисертація

Стасюк

Зиновій

Васильович

Лукіянець

Богдан

Антонович

 

Коцюбинський Володимир

Олегович

Матківський

Остап

Миколайович

Фізико-хімічні властивості термоелектричних нанокомпозитів на основі сполук IV-VI

Автореферат

Дисертація

Прокопів

Володимир Васильович

Попович

Дмитро

Іванович

 

Пелещак

Роман

Михайлович

Костюк

Оксана

Богданівна

Класичні і квантові розмірні ефекти в явищах переносу в тонких плівках твердих розчинів PbSnAgTe

Автореферат

Дисертація

Рувінський

Марк

Аунович

Стасюк

Зиновій

Васильович

 

Галущак

Мар”ян

Олексійович

Мазуренко

Юлія

Степанівна

 Синтез, структура та фізико-хімічні властивості нанодисперсної магній-заміщеної літій-залізної шпінелі

Автореферат

Дисертація

 Остафійчук

Богдан

Костянтинович

 

Хижун

Олег

Юліанович

 

Галій

Павло

Васильович

Ільницький
Роман Васильович

Інтеркаляційне струмоутворення у модифі­кова­них нанодисперсних системах TiO2, TiO2/С.

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Остафійчук Богдан Костянтинович

Рево Сергій Лукич

Стасюк Зиновій Васильович

Ільчук Григорій Архипович

Гаврилюх
Василь Миронович

Структура та електронні властивості нанорозмірних плівок металів з кубічною кристалічною ґраткою

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Стасюк Зиновій Васильович

Коцюбинський Володимир Олегович

Попович Дмитро Іванович

Яровець
Ігор Романович

Особливості наносистем на основі халькогенідних напівпровідників з природними наноструктурованими матрицями

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Галій
Павло Васильович

Попович Дмитро Іванович

 

Салій Ярослав Петрович

Яблонь
Любов Степанівна

Механізми ємнісного та фарадеївського накопичення і перетворення енергії в низькорозмірних структурах

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Остафійчук Богдан Костянтинович

Мудрий Степан Іванович

 

Лукіянець Богдан Антонович

 

Хижун Олег Юліанович

Збіглей
Любов Зіновіївна

Фізико-хімічні властивості нанокомпозитів фториди заліза / вуглець

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Остафійчук Богдан Костянтинович

Стасюк Зиновій Васильович

Юр’єв Сергій Олексійович

Рачій
Богдан Іванович

Отримання та фізико-хімічні властивості нанопористого вуглецю для електрохімічних систем накопичення заряду

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Остафійчук Богдан Костянтинович

Коман Богдан Петрович

Семчук Олександр Юрійович

Мартинюк Валерій Володимирович