Склад ради Д 20.051.01

 

Шифр спецради Шифр спеціальності Термін функціонування спецради Наказ МОНУ про відкриття спецради
Д 20.051.01 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

28.12.2019 – 31.12.2020

Наказ МОН 28.12.2019 № 1643

Голова ради:

 1. Лисенко Нелі Василівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 13.00.04.

Заступник голови:

 1. Нагачевська Зіновія Іванівна, д.пед.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 13.00.01.

Вчений секретар:

 1. Мацук Людмила Олександрівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 13.00.04.

 

Члени ради:

 1. Білавич Галина Василівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 13.00.01;
 2. Благун Наталія Михайлівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 13.00.04;
 3. Будник Олена Богданівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 13.00.04;
 4. Великочий Володимир Степанович, д.і.н., професор, декан факультету, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 13.00.01;
 5. Гомонюк Олена Михайлівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 13.00.04;
 6. Іванюк Ганна Іванівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 13.00.01;
 7. Коваль Петро Миколайович, д.пед.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 13.00.04;
 8. Коновальчук Іван Іванович, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01;
 9. Михайлишин Галина Йосипівна, д.філос.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 13.00.04;
 10. Олійник Марія Іванівна, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 13.00.01;
 11. Оліяр Марія Петрівна, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 13.00.04;
 12. Сворак Степан Дмитрович, д.і.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 13.00.01;
 13. Стражнікова Інна Василівна, д.пед.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 13.00.01;
 14. Танько Тетяна Петрівна, д.пед.н., професор, декан факультету, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 13.00.04.