Склад ради Д 20.051.01

 

Шифр спецради Шифр спеціальності Термін функціонування спецради
Д 20.051.01 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

06.06.2022 р. – 06.06.2025 р.

Голова ради:

1. Будник Олена Богданівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 13.00.04.

Заступники голови:

2. Кондур Оксана Созонтівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 13.00.04;

3. Стинська Вікторія Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 13.00.01;

Вчений секретар:

4. Цюняк Оксана Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 13.00.04.