13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Прізвище, ім’я,
по батькові

 

 

Тема дисертації Науковий керівник (консультант) Відгуки офіційних опонентів

Добровольська

Анна Михайлівна

Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців системи охорони здоров’я до застосування цифрових технологій у професійній діяльності.

Автореферат

Дисертація

Суліма

Євген Миколайович

Рідей

Наталія Михайлівна

Семеніхіна

Олена Володимирівна

Марусинець

Мар’яна Михайлівна

Череп

Андрій

Дмитрович

 

Підготовка майбутніх учителів гуманітарних предметів до морально-етичного виховання учнів старшої школи

Автореферат

Дисертація

Мацук

Людмила Олександрівна

Марусинець Мар’яна Михайлівна

Гомонюк

Олена Михайлівна

Протас

Оксана Любомирівна

 

Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з обдарованими дітьми

Автореферат

Дисертація

Михайлишин Галина

Йосипівна

Вайнола

Ренате

Хейкіївна

 

Гомонюк

Олена Михайлівна

Васюк

Оксана Вікторівна

Зінькова

Ірина

Ігорівна

 

Педагогічні умови формування підприємницької культури майбутніх фахівців сфери послуг і туризму

Автореферат

Дисертація

Любарець Владислава Вікторівна

Бахмат Наталія Валеріївна

 

Сокол

Тетяна Георгіївна

Онищук

Ірина Анатоліївна

 

Теоретико-методичні засади розвитку культури самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у художній діяльності

Автореферат

Дисертація

Кононко

Олена Леонтіївна

Сотська Галина Іванівна

 

Зданевич Лариса Володимирівна

 

Шевнюк Олена Леонідівна

Кисленко Дмитро Петрович

 

Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з охоронної діяльності та безпеки

Автореферат

Дисертація

 

Бідюк

Наталя Михайлівна

Діденко Олександр Васильович

 

Манько Володимир Миколайович

 

Пліско

Валерій Іванович

Доманюк Оксана Михайлівна

 

Підготовка майбутніх вихователів до формування доброзичливості у дітей старшого дошкільного віку

Автореферат

Дисертація

Онищук

Ірина Анатоліївна

Ляпунова Валентина Анатоліївна

 

Пісоцька Леоніда Станіславівна

Ільчук

Ліна

Петрівна

 

Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до виховання підлітків засобами дзвонарства

Автореферат

Дисертація

Кіндратюк Богдан Дмитрович

Тарарак Наталія Григорівна

 

Василевська-Скупа Людмила Павлівна

Захарасевич Наталія Володимирівна

 

Підготовка майбутніх вихователів до рольової діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах

Автореферат

Дисертація

Мацук Людмила Олександрівна

Бахмат Наталія Валеріївна

 

Присяжнюк Лариса Андріївна

Соляр

Лариса Віталіївна

 

Формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва

Автореферат

Дисертація

Кіндратюк Богдан Дмитрович

Фрицюк Валентина Анатоліївна

 

Мельник Ольга Петрівна

Стамбульська

Тетяна Ігорівна

 

Формування культури мовлення майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки

Автореферат

Дисертація

Лисенко Олександра Миколаївна

Ткаченко Лідія

Петрівна

 

Вітюк Валентина Володимирівна

Левко

Мар’яна Іванівна

Формування політичної культури майбутніх офіцерів у фаховій підготовці в умовах вищих військових навчальних закладів

Автореферат

Дисертація

Костів Володимир Іларійович

Васянович Григорій Петрович

 

Білявець Сергій

Якович

Літовка-Деменіна Світлана Григорівна

Формування готовності майбутніх фахівців сфери туризму до екскурсійної діяльності в процесі професійної підготовки

Автореферат

Дисертація

Любарець Владислава Вікторівна

Маковецька Наталія Валеріївна

 

Сокол

Тетяна Георгіївна

Перепелюк Інна Романівна

Організаційно-педагогічні умови партнерства дошкільного навчального закладу і сім’ї в республіці Польща

Автореферат

Дисертація

Тимчук Людмила Іванівна

Янкович Олександра Іванівна

 

Семенова Наталія Іванівна

Косило

Христина

Миронівна

Педагогічні ідеї та громадсько-освітня діяльність Григорія Врецьони

Автореферат
ДИСЕРТАЦІЯ

 

Завгородня

Тетяна

Костянтинівна

Слюсаренко

Ніна

Віталіївна

 

Карпенко

Ореста

Євгеніївна

Тесленко

Тетяна

Василівна

Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до розв’язання типових задач професійної діяльності

Автореферат
ДИСЕРТАЦІЯ

 

Шапошнікова

Ірина

Миколаївна

Плахотнік

Ольга

Василівна

 

Ігнатенко

Наталія

Вікторівна

Cабат

Наталія

Іванівна

Підготовка майбутніх педагогів до опікунсько-виховної діяльності з дітьми мігрантів

Автореферат
ДИСЕРТАЦІЯ

Лисенко

Неллі

Василівна

Гомонюк

Олена

Михайлівна

 

Гевчук

Наталія

Сергіївна