08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

 

Прізвище, ім’я,
по батькові

 

Тема дисертації Науковий керівник (консультант)

Офіційні опоненти

Харченко

Оксана Володимирівна

 

Оцінка і прогнозування розвитку туристичного простору регіону

Автореферат

Дисертація

Писаревський 

Ілля

Миколайович

Папп

Василь Васильович

Крупенна

Інга

Анатолівна

Пилипенко

Ігор

Олександрович

Організаційно-економічний механізм відтворення основних засобів ліфтового господарства

Автореферат

Дисертація

Кайлюк

Євген

Михайлович

Лещук

Галина

Василівна

 

Красноносова Олена Миколаївна

Бакалова

Наталія

Миколаївна

 

Моделювання діяльності страхових компаній

Автореферат

Дисертація

Ткаченко

Іван

Семенович

Буяк

Леся

Михайлівна

 

Журавка

Олена

Сергіївна

Сергієнко

Олена

Андріанівна

 

Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку складних ієрархічних систем в економіці

Автореферат

Дисертація

Манойленко Олександр Володимирович

Максишко Наталія Костянтинівна

Онищенко

Андрій Михайлович

 

Іванов

Роман Вячеславович

 

Козін

Олександр Євгенович

 

Економічна безпека автотранспортного комплексу регіону в умовах поглиблення інтеграційних процесів

Автореферат

Дисертація

Пушкар

Тетяна

Андріївна

Папп

Василь Васильович

 

Красноносова Олена Миколаївна

Кифор

Марія Володимирівна

 

Оцінювання та прогнозування розвитку туризму в Західних регіонах України

Автореферат

Дисертація

Благун

Іван

Семенович

Мальська

Марта

Пилипівна

 

Красноносова Олена

Миколаївна

Климкович

Іван

Валерійович

 

Моделі оцінювання фінансової стійкості банківської системи

Автореферат

Дисертація

Кишакевич

Богдан

Юрійович

Григорук

Павло Михайлович

 

Пілько

Андрій

Дмитрович

Дзюбановська Наталія Володимирівна

 

Методи та моделі вимірювання і оцінювання міжнародної торгівлі країн

Автореферат

Дисертація

Ляшенко

Оксана

Миколаївна

Рамазанов

Султан

Курбанович

 

Єлісєєва

Оксана Костянтинівна

 

Гур’янова

Лідія

Семенівна

Романюк

Надія

Василівна

 

Трансформація регіональної освітньої мережі: маркетинговий підхід

Автореферат

Дисертація

Буднікевич Ірина Михайлівна

Заблодська

Інна Володимирівна

 

Коломицева Олена

Віталіївна

Григорків

Марія

Василівна

 

Моделі еколого-економічної динаміки у просторі соціально-економічних систем

Автореферат

Дисертація

Буяк

Леся

Михайлівна

Ляшенко Оксана

Ігорівна

 

Клебанова Тамара Семенівна

 

Максишко Наталія Костянтинівна

Зварич

Олена

Ігорівна

 

Теоретико-методологічні засади забезпечення економічного розвитку регіонів україни

Автореферат

Дисертація

 

Дмитришин Леся

Ігорівна

Вахович

Ірина Михайлівна

 

Забарна Елеонора Миколаївна

 

Сторонянська Ірина

Зеновіївна

Козіна

Катерина Геннадіївна

 

Оцінювання стану та розвиток регіональних ринків вантажних автотранспортних перевезень

Автореферат

Дисертація

Пушкар

Тетяна Андріївна

Папп

Василь Васильович

 

Красноносова Олена Миколаївна

Cлавута

Олена

Іванівна

Організаційно-економічні аспекти удосконалення функціонування сфери водопостачання та водовідведення в регіонах України

Автореферат

Дисертація

Матвєєва Наталя Миколаївна

Карлова

Олена Анатоліївна

 

Хвищук

Надія

Віталіївна

Дума

Людмила Василівна

Моделі формування оптимальної галузевої структури економіки регіону

Автореферат

Дисертація

Буяк

Леся Михайлівна

Черняк Олександр Іванович

 

Судук

Наталія Василівна

Євдокімов

Олександр Валерійович

Організаційне забезпечення функціонування та розвитку об’єднаних територіальних громад

Автореферат

Дисертація

Писаревський Ілля

Матвійович

Шульц

Світлана Леонідівна

Красноносова Олена Миколаївна

Торб’як

Богдан Михайлович

Оцінювання привабливості та прогнозування розвитку фармацевтичних ринків в регіонах України

Автореферат

Дисертація

Благун

Іван

Семенович

Козирєва

Олена Вадимівна

Слава

Світлана Степанівна

Євдокимова

Наталія

Вячеславівна

Моделі управління депозитними ресурсами комерційного банку

Автореферат

Дисертація

Ткаченко

Іван

Семенович

Гур”янова

Лідія

Семенівна

 

Дзюбановська Наталія Володимирівна

Буртняк

Іван Володимирович

Спектральні методи дослідження поведінки волатильності фондових ринків

Автореферат

Дисертація

Благун

Іван

Семенович

Клебанова Тамара Семенівна

 

Ляшенко

Олена

Ігорівна

 

Левицький Станіслав Іванович

Сімків

Лілія

Євгенівна

Регіональна політика України в умовах диспропорційності економічного зростання

Автореферат

Дисертація

Шульц

Світлана Леонідівна

Гонта

Олена

Іванівна

 

Заблодська

Інна Володимирівна

 

Лагодієнко Володимир Вікторович

Рябєв

Антон Анатолійович

Формування складових стратегії розвитку туризму в регіонах України

Автореферат

Дисертація

Писаревський Ілля Матвійович

Папп

Василь Васильович

 

Красноносова Олена Миколаївна

Сегеда

Ірина

Василівна

Організаційне забезпечення управління готельним господарством регіону

Автореферат

Дисертація

Писаревський Ілля Матвійович

Гудзь

Петро Васильович

 

Красноносова Олена Миколаївна

Богдан

Наталія Миколаївна

Теоретико-методологічне забезпечення узгодження економічних інтересів регіону

Автореферат

Дисертація

Писаревський Ілля Матвійович

Сторонянська Ірина

Зеновіївна

 

Бойченко

Еліна

Борисівна

 

Сєрєбряк

Ксенія

Ігорівна

Соколенко

Анна

Сергіївна

Відновлення трудового потенціалу регіонів в санаторно-курортних комплексах

Автореферат

Дисертація

Писаревський Ілля Матвійович

Гонта

Олена

Іванівна

 

Перепелюкова Олена

Василівна

Лещук

Галина Василівна

Теоретико-прикладні засади інвестиційного забезпечення розвитку інфраструктури регіону

Автореферат

Дисертація

Благун

Іван Семенович

Заблодська

Інна Володимирівна

 

Ахромкін

Євген Михайлович

 

Карлова

Олена Анатоліївна

Турський

Ігор Володимирович

Соціально-гуманітарний розвиток підприємництва регіонів України

Автореферат

Дисертація

Кирич

Наталія Богданівна

Бєлікова

Надія Володимирівна

Забарна Елеонора Миколаївна

 

Ковальська Любов Леонідівна

Бушинська

Вікторія

Вікторівна

Оцінювання розвитку регіонів України в умовах формування економіки знань

Автореферат

Дисертація

Дмитришин

Леся

Ігорівна

Зелінська Галина Олексіївна

 

Красноносова Олена Миколаївна

Щьокіна

Євгенія

Юріївна

Організаційно-управлінські інновації в забезпеченні розвитку регіону

Автореферат

Дисертація

Забарна

Елеонора

Миколаївна

Шульц

Світлана Леонідівна

 

 

Пушкарчук Ірина Миколаївна

Тонкошкур

Максим

Васильович 

Забезпечення функціонування туристичного комплексу регіону 

Автореферат

Дисертація

Писаревський

Ілля

Матвійович

Карлова

Олена Анатоліївна

 

 

Забалдіна

Юлія

Борисівна

 

Вовк

Володимир

Романович

Моделювання діяльності учасників фондового ринку за умов невизначеності 

Автореферат

Дисертація

Приймак

Василь

Іванович 

Максишко Наталія Костянтинівна

 

 

Буртняк

Іван Володимирович

Гавриш

Ірина

Іванівна

Формування та розвиток привабливості регіонів України: маркетинговий підхід

Автореферат

Дисертація

Буднікевич

Ірина

Михайлівна

Коломицева Олена

Віталіївна

 

 

Заблодська

Інна Володимирівна

Писарева

Ірина

Володимирівна

Формування стратегії розвитку туристичних ресурсів в регіоні

Автореферат

Дисертація

Писаревський

Ілля

Матвійович

Папп

Василь Васильович

 

 

Красноносова Олена Миколаївна

Савчин

Ірина

Зіновіївна

Оцінювання та аналізування конвергенції економічного розвитку регіонів України

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Благун

Іван

Семенович

Шульц

Світлана

Леонідівна

Красноносова

Олена

Миколаївна

Купира

Мирослава

Іванівна

Регіональний вимір бюджетного регулювання депресивних територій в системі соціально-економічної безпеки

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Вахович

Ірина

Михайлівна

Сторонянська

Ірина

Зеновіївна

 

Логвіновська

Світлана

Іванівна

Кушнір

Олександр

Сергійович

Моделі оцінки операційних ризиків банку

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Дмитришин

Леся

Ігорівна

Ляшенко

Олена

Ігорівна

 

Чаговець

Любов

Олексіївна

Краснокутська

Юлія

Вадимівна

Оцінка і прогнозування рівня забезпечення регіону трудовими ресурсами

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Писаревський

Ілля

Матвійович

Гудзь

Марина

Вікторівна

 

Красноносова

Олена

Миколаївна

Волощук

Ірина

Анатоліївна

Розвиток та управління логістичною інфраструктурою регіону

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Ткач

Олег

Володимирович

Карий

Олег

Ігорович

 

 

Хвищун

Надія

Віталіївна

Іванова

Ольга

Юріївна

Теоретико-методологічне забезпечення саморозвитку регіонів України

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Кизим

Микола

Олександрович 

Варналій

Захарій

Степанович

 

 

Забарна

Елеонора

Миколаївна

 

 

Сторонянська

Ірина

Зеновіївна 

Бринзей

Богдан

Сергійович

Формування структури сільськогосподарського виробництва в регіонах

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Дмитришин

Леся

Ігорівна

Ковальська

Любов

Леонідівна

 

 

Клочковська

Вікторія

Олександрівна

Лучаківський

Андрій

Олегович

Економіко-математичні моделі оцінювання фінансової стійкості банку

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Кишакевич

Богдан

Юрійович

Вітлінський

Вальдемар

Володимирович

 

Панасенко

Оксана

Володимирівна

Буяк

Леся

Михайлівна

Математичні моделі економічної динаміки з урахуванням суспільної кластеризації

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Григорків

Василь

Степанович

Ляшенко

Олена

Ігорівна

 

Клебанова

Тамара

Семенівна

 

 

Христіановський

Вадим

Володимирович

Скращук

Лариса

Вікторівна

Моделювання оптимального керування динамікою еколого-економічних систем

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Григорків

Василь

Степанович

Онищенко

Андрій

Михайлович

 

Загвойська

Людмила

Дмитрівна