08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

ПРИЙНЯТО ДО РОЗГЛЯДУ ТА ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЮ  РУДАЧЕНКО ОЛЬГИ ОЛЕКСАНДРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ  НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка