08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Тема дисертації Науковий керівник (консультант)

Офіційні опоненти