Куриляк Андрій Олегович

Назва дисертаційної роботи: «Асимптотичні властивості і розподіл значень випадкових аналітичних функцій»

Захист дисертації відбудеться за адресою:

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Дата захисту:

 

Дисертація

Реферат

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації

Відгук офіційного опонента члена-кореспондента НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора

Шевчука Ігоря Олександровича

Відгук офіційного опонента доктора фізико-математичних наук, професора

Фаворова Сергiя Юрiйовича

Відгук офіційного опонента доктора фізико-математичних наук, професора

Філевича Петра Васильовича

Облікова картка дисертації

Відеозапис захисту