10.02.01 «Українська мова»

 

Прізвище, ім’я,
по батькові
Тема дисертації Науковий керівник (консультант) Офіційні опоненти

Яцьків

Марія

Юріївна

Фразеологія художньої прози закарпатоукраїнських письменників Мирослава Дочинця та Дмитра Кешелі: лінгвокультурологічний аспект

Автореферат

Дисертація

Венжинович Наталія

Федорівна

Мойсієнко Анатолій Кирилович

 

Коваленко Борис Олексійович

Фінів

Вікторія Михайлівна

Прагматика лексичного повтору в сучасній українській малій прозі

Автореферат

Дисертація

Голянич

Марія

Іванівна

Сюта

Галина Мирославівна

 

Максим”юк Оксана Василівна

Петрів

Ольга

Іванівна

Словотворча спроможність дієслів на позначення внутрішнього стану істоти в сучасній українській мові

Автореферат

Дисертація

Ґрещук

Василь Васильович

Городенська Катерина Григорівна

 

Кузьма Ірина Теодорівна

Петрина

Христина Володимирівна

Функціонально-семантичний аналіз алюзій в українських постмодерністських художніх текстах

Автореферат

Дисертація

Кононенко Віталій Іванович

Струганець Любов Василівна

 

Єщенко Тетяна Анатоліївна

Вакалюк

Іванна

Володимирівна

Функціонально-семантична категорія дієслівної квантитативності в сучасній українській літературній мові

Автореферат

Дисертація

 

 

Барчук

Володимир

Михайлович

Соколова Світлана Олегівна

Попович Наталія Михайлівна

Врублевська Тетяна

Василівна

Концепт “Поділля” у мові творів Михайла Стельмаха

Автореферат

Дисертація

Павликівська

Наталія Михайлівна

Скаб

Марія Василівна

 

Сімович Оксана Ігорівна

Яслик

Володимир Іванович

Вербалізація евіденції в сучасній українській літературній мові

Автореферат

Дисертація

Барчук Володимир Михайлович

Городенська Катерина Григорівна

 

Даскалюк Оксана Любомирівна

Зоріна

Юлія

Валеріївна

Називний теми і називний уявлення в контексті сегментованих конструкцій поетичного і публіцистичного текстів

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

 

Поповський

Анатолій

Михайлович

Загнітко

Анатолій

Панасович

 

Пітель

Василь

Іванович

Струк

Іванна

Михайлівна

Взаємодія вербальних і невербальних засобів комунікації в драматичному тексті

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Руснак

Наталія

Олександрівна

Кондратенко

Наталія

Василівна

 

Горголюк

Ніна

Георгіївна

Горбач

Олена

Сергіївна

Ономастикон українських сатирично-гумористичних текстів кінця ХХ – початку ХХІ століття

Автореферат

ДИСЕРТАЦІЯ

Попович

Анжеліка

Станіславівна

Белей

Любомир

Омелянович

 

Агафонова

Алла

Миколаївна