Склад ради К 20.051.10

 

Шифр спецради Шифр спеціальності Термін функціонування спецради Наказ МОНУ про відкриття спецради
К 20.051.10

24.00.02  «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»
24.00.03 «Фізична реабілітація»

06.03.2015 – 06.03.2017

Наказ МОН

06.03.2015 № 261

Голова ради:
1.    Мицкан Богдан Михайлович, д.біол.н., професор, завідач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 24.00.02.

Заступник голови:
2.    Остап’як Зіновій Миколайович, д.мед.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 24.00.03.

Вчений секретар:
3.    Войчишин Лілія Ігорівна, к.н.фіз.вих., доцент кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 24.00.03.

Члени ради:
4.    Андрійчук Ольга Ярославівна, д.н.фіз.вих., доцент, професор кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 24.00.03;
5.    Альошина Алла Іванівна, к.н.фіз.вих., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 24.00.02;
6.    Випасняк Ігор Петрович, к.н.фіз.вих., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 24.00.02;
7.    Григус Ігор Михайлович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 24.00.03;
8.    Грицуляк Богдан Васильович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 24.00.03;
9.    Дума Зіновій Васильович, д.мед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 24.00.03;
10.    Дутчак Мирослав Васильович, д.н.фіз.вих., професор, перший проректор, Національний університет фізичного виховання і спорту України, спеціальність 24.00.02;
11.    Завгородня Тетяна Костянтинівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 24.00.02;
12.    Москалець Віктор Петрович, д.психол.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 24.00.02;
13.    Полатайко Юрій Олексійович, д.біол.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 24.00.02;
14.    Римик Роман Васильович, к.н.фіз.вих., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 24.00.02;
15.    Романчук Сергій Вікторович, д.н.фіз.вих., доцент, начальник кафедри, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міністерства оборони України, спеціальність 24.00.02;
16.    Приступа Євген Никодимович, д.пед.н., професор, ректор, Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність 24.00.02.