Склад ради Д 20.051.04

 

Шифр спецради Шифр спеціальності Термін функціонування спецради Наказ МОНУ про відкриття спецради
Д 20.051.04

19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»
19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

16.07.2018 – 31.12.2020

Наказ МОНУ 16.07.2018 № 775

Голова ради:

Карпенко Зіновія Степанівна, д.псих.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 19.00.07.

 

Заступник голови:

 Заграй Лариса Дмитрівна, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 19.00.05.

 

Вчений секретар:

 Паркулаб Оксана Григорівна, к.псих.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 19.00.07.

Члени ради:

Будник Олена Богданівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 19.00.07;

Горбунова Вікторія Валеріївна, д.псих.н., доцент, завідувач кафедри, ВНЗ «Український католицький університет», спеціальність 19.00.05;

Гоян Ігор Миколайович, д.філос.н., професор, декан, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 19.00.05;

Климишин Ольга Іванівна, д.псих.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 19.00.07;

Климчук Віталій Олександрович, д.псих.н., доцент, провідний науковий співробітник лабораторії, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, спеціальність 19.00.05;

 Лещинська Олена Альбертівна, д.псих.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 19.00.05;

 Міщиха Лариса Петрівна, д.псих.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 19.00.05;

 Москалець Віктор Петрович, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 19.00.07;

 Пілецька Любомира Сидорівна, д.псих.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 19.00.05;

 Радчук Галина Кіндратівна, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, спеціальність 19.00.07;

 Савчин Мирослав Васильович, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність 19.00.07;

 Фурман Анатолій Васильович, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський економічний університет 19.00.07.