Тацакович Уляна Тарасівна

Спеціальність: 035 – Філологія

Назва дисертаційної роботи: «Лінгвокогнітивні засади відтворення інтертекстуальності в перекладі українською мовою (на матеріалі англомовної художньої прози ХХ – ХХІ  ст.)»

Науковий керівник: Ікалюк Леся Михайлівна

Захист дисертації відбудеться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, онлайн https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=mb7a0fb83e09626c15d8dff46e04ac793

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Дата захисту: 05.02.2021 р. (10 год.)

Наказ (завантажити)

Анотація дисертації (завантажити)

Дисертація (завантажити)

Висновок про наукову новизну (завантажити)

Відгук  офіційного опонента д.філол.н., проф. Ніконової В.Г. (завантажити)

Відгук офіційного опонента д.філол.н., доц. Дзери О.В. (завантажити)

Аудіозапис захисту (покликання)

Відеозапис захисту (покликання)